Ignace Vandenbogaerde, Psychotherapeut

Wat is contextuele therapie

De contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Iván Böszörményi-Nagy.

Het contextuele gedachtegoed gaat ervan uit dat een mens nooit op zich bestaat, maar steeds verbonden is met zijn of haar ruimere context (ouders, broer(s) /zus(sen), huidig gezin, kinderen,grootouders, kleinkinderen, vrienden, collega’s...) . Er gaat veel aandacht naar de invloed van de vorige generaties (grootouders, ouders ) op de cliënt en zijn manier van leven, op zijn kinderen, kleinkinderen…

De contextueel therapeut houdt - ook al werkt hij individueel - dit familiale netwerk (grootouder, ouder, kind…) voortdurend in het oog. De contextueel therapeut houdt rekening met de feiten, de psychologie, de interacties en de relationele ethiek van de cliënt.

  • De feiten: Om iemands levensverhaal te kunnen begrijpen is het belangrijk om eerst zicht te krijgen op de feiten die het bestaan van die persoon beïnvloeden: ziekte en gezondheid, erfelijke belasting, echtscheiding of dood van een ouder, uithuisplaatsing, werkloosheid, natuurrampen, geslacht, sociaal economische klasse, …
  • De psychologie: De contextueel therapeut onderzoekt de psychologische betekenis van dit levensverhaal: - Hoe heeft de cliënt die feiten en gebeurtenissen uit zijn leven verwerkt? - Wat voor gevolgen hebben die feiten gehad op de cliënt? - Hoe voelt hij zich, hoe denkt hij, hoe beleeft hij zichzelf en de anderen?
  • De interacties: De contextueel therapeut onderzoekt het levensverhaal vanuit de interacties. Hij besteedt aandacht aan hoe de communicatie tussen mensen verloopt en hoe zij invloed/impact op elkaar hebben.
  • Relationele ethiek: De contextueel therapeut probeert de dialoog op gang te brengen tussen mensen. De contextueel therapeut hecht veel belang aan evenwichtige relaties tussen mensen, nl dat er een gezonde balans is tussen wat iemand geeft en krijgt in een relatie. Een contextueel therapeut is meerzijdig partijdig: zijn bekommernis gaat zowel uit naar zijn cliënt, als naar de mensen uit z’n omgeving die beïnvloed worden door zijn interventies.

Om meer info te vernemen over het contextuele gedachtegoed verwijs ik je naar de site: www.lerenoverleven.be

 

 

Personalia
Curriculum
Over Contextuele Therapie
Therapievormen
Doelgroep & Problematiek
Werkwijze
Tarief